LĂNG TRIỆT VÀ CÁCH LẠC BĂNG

  -  

Mình mới viết thêm một bài chi tiết hơn về một số cặp cameo được quan tâm nhiều nhất, các cậu rảnh thì xem nhé. Click vô đây nè hehee

 

 Như đã biết, ừm ai cũng biết truyện Ân Tầm viết theo dạng hệ liệt nên các nhân vật thường liên quan đến nhau, đó là chuyện bình thường như con đường, hôm nay chúng ta sẽ nói vấn đề to bự hơn đó là CAMEO ( diễn viên khách mời).

Nếu như các tác phẩm thông thường, đọc xong là vĩnh biệt luôn với nhân vật trong đấy, mãi mãi không ngày tái ngộ thì các loại ngôn tình viết thuộc hệ liệt và thường có cameo như của Ân Tầm, các nhân vật sẽ chạy loạn xạ để làm cameo, không chỉ gói gọn trong mỗi một hệ liệt mà là bất kì tác phẩm nào. Các nhân vật xủa Ân Tầm thường sẽ có rất liên quan đến nhau, đời này không liên quan thì đời sau liên quan, nhật vật chính chạy loạn qua truyện khác để làm cameo, có nhưng nhật vật rất hoàn hảo nhưng rất tiếc vì chỉ có vai trò cameo.