CÁCH TÌM GTLN GTNN CỦA HÀM SỐ

  -  

Bài toán tìm cực hiếm lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ tuyệt nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện thêm tương đối thường xuyên trong những đề thi toán học. Với những cường độ, những dạng khác biệt. Hiểu được sự khó khăn của học viên Khi bước đầu xúc tiếp với những dạng bài này, bài học từ bây giờ topgamedanhbaidoithuong.com sẽ tổng phù hợp lại chi tiết các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan cho GTLN, GTNN vào toán học với đặc biệt là chương trình tân oán lớp 12.


+) Số M được call là cực hiếm lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D trường hợp f(x) ≤ M với tất cả x ∈ D cùng mãi mãi x0 ∈ D làm sao để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Tóm tắt kim chỉ nan và bài bác tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu: