CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU

  -  

Hàng nhập khẩu là sản phẩm & hàng hóa có bắt đầu sinh hoạt nước không giống, nhập khẩu vào cả nước với lưu lại hành trong nước. Việc mua sắm chọn lựa nhập vào là hồ hết nhiệm vụ thường xuyên trong các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh ngtrao đổi mại tất cả vận động mua bán xuất nhập vào. Trong bài viết sau, Dân Tài Chính đang trình làng đến các bạn phương pháp hạch tân oán sản phẩm nhập vào.

*
*
*
*
*

Ví dụ

Doanh nghiệp Đức An ký kết hợp đồng nhập khẩu một lô sản phẩm & hàng hóa A (ko Chịu thuế tiêu thụ sệt biệt) với giá 40.000USD, thuế nhập khẩu 20%, thuế GTGT của mặt hàng nhập vào 10%

Tỷ giá trên tờ knhì hải quan là 21.500/USD, doanh nghiệp lớn tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ

Tỷ giá bán của ngân hàng chỗ doanh nghiệp lớn tiến hành thanh toán ngày 12/8 là 21.560/USD, ngày 25/8 là 21.700/USD, ngày 30/8 là 21.850/USD

Nợ TK 331: đôi mươi.000 x 21.560 = 431.200.000

Có TK 112: 431.200.000

Nợ TK 156: (trăng tròn.000 x 21.560) + (trăng tròn.000 x21.700) = 865.200.000

Có TK 331: 865.200.000

Thuế nhập khẩu

Nợ TK 156: (40.000 x 21.500) x 20% = 172 nghìn.000

Có 3333: 172.000.000

Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

Nợ TK 1331: (40.000 x 21.500 + 172.000.000) x 10% = 103.200.000

Có TK 33312: 103.200.000

Nộp thuế

Nợ TK 3333: 172 ngàn.000

Nợ TK 33312: 103.200.000

Có TK 112: 275.200.000

Nợ TK 331: trăng tròn.000 x 21.700 = 434.000.000

Nợ TK 635: 2.000.000

Có TK 112: trăng tròn.000 x 21.800 = 436.000.000

Trên đấy là một số cách tính tương tự như cách hạch tân oán mặt hàng nhập vào. Nếu có bất kể vướng mắc nào hãy vướng lại comment nhằm Dân Tài Chính giải đáp nhé.